Ogłoszenia

 

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ZAPRASZA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
DO UDZIAŁU W ZEBRANIU GRUP CZŁONKOWSKICH

 

Grupa - Grodziska i Milanowska

Zebranie odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r.

o godzinie 16.00


ZEBRANIA ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI W GRODZISKU MAZ.
UL. 11 LISTOPADA 33, (sala konferencyjna I piętro).
Porządek spotkania:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok
5. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2018 rok
6. Informacja z realizacji wniosków grup członkowskich i uchwał ZPS z 2018 roku.
7. Omówienie spraw będących przedmiotem obrad ZPS
8. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie zgłoszonych wniosków
9. Zakończenie obrad

Atrakcyjne lokale handlowe i usługowe-

„Galeria Milanówek”

ujecie2

Doskonała lokalizacja – Milanówek zbieg ulic Królewskiej (trasa łącząca dynamicznie rozwijający się rejon miast z Warszawą) i Podwiejskiej jako wyjazd z miasta w kierunku Warszawy. Trasa powiązana jest zjazdami z autostradą A2.